autoresponder php ini PPPoE hasło root komendy Linux MySQL 5.5 gpedit kompaktowanie błędy php Outlook Mikrotik autouzuepłnienie terminal pst CTFMON Miktotik okno uruchom rejestr kopia zapasowa Office Apache linia poleceń phpMyAdmin SELinux NK2 bash Access Point Thunderbird MySQL java Cyrus mysqldump yum Windows XP linia komend phpBB FTP VPN wiersz poleceń OS X Server usługi regedit Windows 7

OS X


Jak naprawić skrzynkę pocztową w Mac OS X Server?


data dodania 2011-10-19 19:55 | lobo

Sytuacje, w których uszkodzeniu może ulec skrzynka pocztowa serwera Cyrus wchodzącego w skład Max OS X Server zdarzają się bardzo rzadko. Jednak kiedy już do tego dojdzie, czy istnieje łatwy sposób na rekonstrukcje skrzynki?

Czytaj dalej