yum MySQL php ini gpedit wiersz poleceń PPPoE java Windows 7 kompaktowanie pst usługi FTP autouzuepłnienie Miktotik Mikrotik MySQL 5.5 OS X Server terminal linia poleceń SELinux phpMyAdmin Cyrus VPN linia komend błędy php mysqldump CTFMON rejestr phpBB hasło root Windows XP bash autoresponder Outlook okno uruchom NK2 Apache regedit komendy Linux Access Point Office kopia zapasowa Thunderbird

Programowanie


Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?


data dodania 2011-03-27 23:01 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Czytaj dalej