phpBB VPN Windows XP autouzuepłnienie Cyrus komendy Linux błędy php Miktotik okno uruchom Mikrotik autoresponder Windows 7 bash gpedit rejestr CTFMON wiersz poleceń PPPoE usługi Office terminal phpMyAdmin NK2 MySQL java MySQL 5.5 FTP kompaktowanie yum linia komend linia poleceń php ini pst Thunderbird hasło root Apache regedit OS X Server mysqldump Access Point Outlook SELinux kopia zapasowa

Jak wykonać export jednej tabeli w MySQL?2011-03-28 00:05:50 | aganyu

MySQL posiada bardzo przydatne narzędzie do wykonywania kopii struktury bazy oraz danych. Jest nim: mysqldump. Aby wykonać kopię całej bazy danych wystarczy komenda:

 mysqldump -u root -p nazwa_bazy > nazwa_pliku_wynikowego.sql

Oczywiście w miejsce użytkownika root, wpisujemy login który obecnie posiadamy.

Co w przypadku jeżeli chcemy wykonać export tylko jednej tabeli? Po nazwie bazy wystarczy podać nazwę interesującej nas tabeli. W takim przypadku polecenie linii komend wygląda następująco:

 mysqldump -u root -p nazwa_bazy nazwa_tabeli > nazwa_pliku_wynikowego.sql