autoresponder Outlook php ini FTP rejestr błędy php terminal NK2 kompaktowanie VPN mysqldump regedit Thunderbird CTFMON Apache wiersz poleceń MySQL phpBB yum PPPoE java Access Point Office Miktotik okno uruchom hasło root SELinux Windows XP MySQL 5.5 kopia zapasowa Windows 7 komendy Linux gpedit linia komend Mikrotik autouzuepłnienie bash linia poleceń usługi pst phpMyAdmin Cyrus OS X Server

Jak wykonać export jednej tabeli w MySQL?2011-03-28 00:05:50 | aganyu

MySQL posiada bardzo przydatne narzędzie do wykonywania kopii struktury bazy oraz danych. Jest nim: mysqldump. Aby wykonać kopię całej bazy danych wystarczy komenda:

 mysqldump -u root -p nazwa_bazy > nazwa_pliku_wynikowego.sql

Oczywiście w miejsce użytkownika root, wpisujemy login który obecnie posiadamy.

Co w przypadku jeżeli chcemy wykonać export tylko jednej tabeli? Po nazwie bazy wystarczy podać nazwę interesującej nas tabeli. W takim przypadku polecenie linii komend wygląda następująco:

 mysqldump -u root -p nazwa_bazy nazwa_tabeli > nazwa_pliku_wynikowego.sql