regedit bash Windows XP NK2 MySQL wiersz poleceń linia komend Office VPN Outlook okno uruchom Mikrotik kopia zapasowa autoresponder usługi yum błędy php hasło root phpBB linia poleceń Access Point phpMyAdmin rejestr php ini Miktotik mysqldump terminal kompaktowanie Thunderbird pst gpedit MySQL 5.5 java komendy Linux Cyrus SELinux FTP OS X Server Windows 7 CTFMON autouzuepłnienie PPPoE Apache

Jak wykonać export jednej tabeli w MySQL?2011-03-28 00:05:50 | aganyu

MySQL posiada bardzo przydatne narzędzie do wykonywania kopii struktury bazy oraz danych. Jest nim: mysqldump. Aby wykonać kopię całej bazy danych wystarczy komenda:

 mysqldump -u root -p nazwa_bazy > nazwa_pliku_wynikowego.sql

Oczywiście w miejsce użytkownika root, wpisujemy login który obecnie posiadamy.

Co w przypadku jeżeli chcemy wykonać export tylko jednej tabeli? Po nazwie bazy wystarczy podać nazwę interesującej nas tabeli. W takim przypadku polecenie linii komend wygląda następująco:

 mysqldump -u root -p nazwa_bazy nazwa_tabeli > nazwa_pliku_wynikowego.sql