SELinux Mikrotik php ini VPN okno uruchom pst Windows 7 kompaktowanie komendy Linux CTFMON MySQL 5.5 wiersz poleceń phpBB gpedit Access Point java linia komend Apache rejestr FTP Outlook terminal MySQL usługi mysqldump PPPoE autouzuepłnienie OS X Server NK2 regedit Miktotik bash yum phpMyAdmin kopia zapasowa Thunderbird linia poleceń hasło root błędy php autoresponder Office Windows XP Cyrus

Jak wykonać export jednej tabeli w MySQL?2011-03-28 00:05:50 | aganyu

MySQL posiada bardzo przydatne narzędzie do wykonywania kopii struktury bazy oraz danych. Jest nim: mysqldump. Aby wykonać kopię całej bazy danych wystarczy komenda:

 mysqldump -u root -p nazwa_bazy > nazwa_pliku_wynikowego.sql

Oczywiście w miejsce użytkownika root, wpisujemy login który obecnie posiadamy.

Co w przypadku jeżeli chcemy wykonać export tylko jednej tabeli? Po nazwie bazy wystarczy podać nazwę interesującej nas tabeli. W takim przypadku polecenie linii komend wygląda następująco:

 mysqldump -u root -p nazwa_bazy nazwa_tabeli > nazwa_pliku_wynikowego.sql