FTP linia poleceń Apache rejestr SELinux wiersz poleceń phpBB autouzuepłnienie regedit Windows 7 CTFMON komendy Linux Mikrotik Windows XP MySQL 5.5 kopia zapasowa php ini yum Thunderbird Outlook autoresponder terminal MySQL PPPoE phpMyAdmin kompaktowanie Miktotik java Cyrus błędy php usługi okno uruchom Office Access Point NK2 hasło root gpedit mysqldump pst bash linia komend VPN OS X Server

Jak zrobić kopię zapasową bazy MySQL?2016-10-21 14:07:34 | aganyu

Jeżeli używasz bazy danych MySQL i nie chcesz utracić swoich danych powinieneś wykonywać regularne kopie zapasowe. W dalszej części pokażemy 2 proste sposoby na wykonanie kopii zapasowej bazy danych MySQL.

1. Backup bazy MySQL z zastosowaniem mysqldump

Jeżeli posiadasz dostęp do powłoki systemu, możesz wykonać kopię zapasową za pomocą narzędzia mysqldump. Poniższe polecenie nawiązuje połączenie z serwerem bazy danych a następnie wykonuje zrzut wskazanej bazy do pliku SQL. Składania komendy wygląda następująco
 

mysqldump -u [użytkownik] -p [opcje] [nazwa_bazy] > [nazwa_pliku_zrzutu]

 

Warto zaznaczyć, że stosując powyższą składnię wpisujemy od razu nazwę użytkownika bazy danych, ale o hasło zostaniemy zapytani dopiero po zatwierdzeniu komendy. Hasło można też podać od razu w komendzie po fladze "-p" (bez spacji pomiędzy "-p" a hasłem), ale nie jest to bezpiecznie rozwiązanie, ponieważ zostanie zapisane w historii poleceń powłoki. Poniżej przykładowa komenda:
 

mysqldump -u root -p baza1 > backup_baza1.sql


Przed nazwą pliku zrzutu (w naszym przypadku "backup_baza1.sql"), możemy też podać scieżkę gdzie plik ma zostać zapisany. Jeżeli tego nie zrobimy plik zostanie zapisany w lokalizacji, w której obecne się znajdujemy. 

Narzędzie mysqldump posiada wiele opcji. Jedną z najbardziej przydatnych jest: --single-transaction. Powoduje utworzenie spójnego zrzutu zawartości bazy danych poprzez zastosowanie jednej transakcji. UWAGA - obecnie działa tylko dla tabel typu InnoDB. 

 

mysqldump -u root -p --single-transaction baza1 > backup_baza1.sql


Jeżeli baza jest duża przydatna będzie kompresja wynikowego pliku SQL. Kompresję można wykonać od razu w jednym poleceniu, którego przykład znajduje się poniżej:
 

mysqldump -u root -p | gzip -9 > backup_baza1.sql.gz
 

 

2. Backup bazy MySQL z zastosowaniem phpMyAdmin

Aby zrobić kopię bazy za pomocą phpMyAdmin należy wykonać następujące kroki. Otwieramy/logujemy się do phpMyAdmin, następnie wybieramy z listy po lewej stronie interesującą nas bazę danych. Klikamy w górnym menu na link: "Export". Zostanie załadowana strona na której możemy wybrać, czy chcemy wykonać szybki eksport z domyślnymi opcjami, czy chcemy dostosować ustawienia.

W przypadku szybkiego exportu mamy do wyboru jedynie format (domyślny SQL). Wystarczy kliknąć na przycisk "Wykonaj" i przeglądarka pobierze i zapisze plik zawierający kopię bazy danych. Możemy spotkać się z sytuacją, gdzie domyślnie zrzut nie zostanie zapisany do pliku lecz wyświetlony na ekranie. Aby to zmienić należy wrócić do poprzedniego kroku i wybrać opcję dostosowania eksportu.

Zaznacznie opcji dostosuj pokaże okno w którym możemy: