Windows 7 Thunderbird Mikrotik okno uruchom kompaktowanie java rejestr FTP Outlook wiersz poleceń Cyrus yum linia poleceń błędy php Office PPPoE php ini mysqldump SELinux autoresponder pst Windows XP phpBB linia komend hasło root phpMyAdmin CTFMON gpedit regedit Access Point MySQL NK2 VPN autouzuepłnienie bash Miktotik komendy Linux kopia zapasowa OS X Server MySQL 5.5 usługi terminal Apache

Chmura tagów

lista wyników dla: Access Point


Mikrotik jako Access Point


data dodania 2012-08-06 14:33 | Yapa

Tutorial opisujący w jaki sposób skonfigurować Mikrotik aby działał w tybie Access Point.

Czytaj dalej