Access Point rejestr VPN usługi yum PPPoE Windows XP Windows 7 Thunderbird okno uruchom NK2 mysqldump Apache bash Outlook SELinux Cyrus terminal hasło root kopia zapasowa autoresponder autouzuepłnienie FTP Office php ini Miktotik CTFMON phpMyAdmin phpBB MySQL linia poleceń MySQL 5.5 OS X Server Mikrotik pst wiersz poleceń regedit linia komend gpedit kompaktowanie java błędy php komendy Linux

Jak uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix? (start, stop, restart apache)2013-05-12 13:36:22 | lobo

Aby uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix można zastosować podane poniżej komendy. Z konta użytkownika root wpisujemy w linii komend odpowiednio:

Aby uruchomić Apache 2:

/etc/init.d/apache2 start

Aby zatrzymać Apache 2:

/etc/init.d/apache2 stop

Aby restartować Apache 2:

/etc/init.d/apache2 restart

Aby uruchomić Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd start

Aby zatrzymać Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd stop

Aby restartować Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd restart