Outlook usługi Windows XP Miktotik pst PPPoE VPN MySQL yum terminal kopia zapasowa wiersz poleceń Cyrus php ini kompaktowanie Mikrotik komendy Linux linia komend phpMyAdmin gpedit mysqldump Thunderbird błędy php Office Access Point autouzuepłnienie bash autoresponder okno uruchom Apache linia poleceń hasło root phpBB regedit MySQL 5.5 java FTP SELinux NK2 rejestr CTFMON OS X Server Windows 7

Jak uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix? (start, stop, restart apache)2013-05-12 13:36:22 | lobo

Aby uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix można zastosować podane poniżej komendy. Z konta użytkownika root wpisujemy w linii komend odpowiednio:

Aby uruchomić Apache 2:

/etc/init.d/apache2 start

Aby zatrzymać Apache 2:

/etc/init.d/apache2 stop

Aby restartować Apache 2:

/etc/init.d/apache2 restart

Aby uruchomić Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd start

Aby zatrzymać Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd stop

Aby restartować Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd restart