linia poleceń php ini Windows XP MySQL PPPoE Miktotik okno uruchom Apache Access Point OS X Server komendy Linux mysqldump autouzuepłnienie phpMyAdmin MySQL 5.5 rejestr CTFMON autoresponder błędy php Cyrus regedit Outlook usługi terminal pst hasło root kopia zapasowa kompaktowanie java VPN NK2 gpedit Mikrotik bash Windows 7 linia komend yum wiersz poleceń SELinux Office FTP phpBB Thunderbird

Jak uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix? (start, stop, restart apache)2013-05-12 13:36:22 | lobo

Aby uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix można zastosować podane poniżej komendy. Z konta użytkownika root wpisujemy w linii komend odpowiednio:

Aby uruchomić Apache 2:

/etc/init.d/apache2 start

Aby zatrzymać Apache 2:

/etc/init.d/apache2 stop

Aby restartować Apache 2:

/etc/init.d/apache2 restart

Aby uruchomić Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd start

Aby zatrzymać Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd stop

Aby restartować Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd restart