Office rejestr Cyrus VPN usługi phpBB pst gpedit Mikrotik linia komend Thunderbird Windows 7 php ini wiersz poleceń kopia zapasowa MySQL terminal okno uruchom Access Point NK2 java hasło root autouzuepłnienie Windows XP MySQL 5.5 CTFMON Miktotik komendy Linux Outlook OS X Server regedit Apache błędy php mysqldump linia poleceń yum bash kompaktowanie FTP SELinux PPPoE phpMyAdmin autoresponder

Jak uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix? (start, stop, restart apache)2013-05-12 13:36:22 | lobo

Aby uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix można zastosować podane poniżej komendy. Z konta użytkownika root wpisujemy w linii komend odpowiednio:

Aby uruchomić Apache 2:

/etc/init.d/apache2 start

Aby zatrzymać Apache 2:

/etc/init.d/apache2 stop

Aby restartować Apache 2:

/etc/init.d/apache2 restart

Aby uruchomić Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd start

Aby zatrzymać Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd stop

Aby restartować Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd restart