regedit Windows XP mysqldump Windows 7 CTFMON wiersz poleceń Thunderbird bash PPPoE Apache NK2 SELinux autouzuepłnienie błędy php phpBB FTP rejestr Access Point Office gpedit linia komend Outlook terminal kompaktowanie hasło root Mikrotik kopia zapasowa okno uruchom php ini MySQL 5.5 autoresponder OS X Server phpMyAdmin MySQL linia poleceń java pst usługi Miktotik VPN komendy Linux yum Cyrus

Jak uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix? (start, stop, restart apache)2013-05-12 13:36:22 | lobo

Aby uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix można zastosować podane poniżej komendy. Z konta użytkownika root wpisujemy w linii komend odpowiednio:

Aby uruchomić Apache 2:

/etc/init.d/apache2 start

Aby zatrzymać Apache 2:

/etc/init.d/apache2 stop

Aby restartować Apache 2:

/etc/init.d/apache2 restart

Aby uruchomić Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd start

Aby zatrzymać Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd stop

Aby restartować Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd restart