rejestr OS X Server autouzuepłnienie regedit autoresponder Cyrus VPN linia poleceń kopia zapasowa MySQL 5.5 kompaktowanie terminal phpBB bash phpMyAdmin yum gpedit Windows XP MySQL SELinux komendy Linux błędy php Thunderbird okno uruchom usługi Outlook Apache FTP Miktotik Mikrotik PPPoE mysqldump CTFMON php ini java pst Windows 7 linia komend wiersz poleceń Office hasło root Access Point NK2

Jak uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix? (start, stop, restart apache)2013-05-12 13:36:22 | lobo

Aby uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix można zastosować podane poniżej komendy. Z konta użytkownika root wpisujemy w linii komend odpowiednio:

Aby uruchomić Apache 2:

/etc/init.d/apache2 start

Aby zatrzymać Apache 2:

/etc/init.d/apache2 stop

Aby restartować Apache 2:

/etc/init.d/apache2 restart

Aby uruchomić Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd start

Aby zatrzymać Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd stop

Aby restartować Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd restart