okno uruchom Outlook Apache NK2 Office błędy php OS X Server java CTFMON mysqldump yum FTP autoresponder terminal MySQL phpBB SELinux autouzuepłnienie linia poleceń Miktotik VPN linia komend gpedit Thunderbird php ini wiersz poleceń hasło root usługi Windows 7 Cyrus phpMyAdmin komendy Linux rejestr kompaktowanie MySQL 5.5 Access Point kopia zapasowa Windows XP Mikrotik regedit PPPoE bash pst

Jak uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix? (start, stop, restart apache)2013-05-12 13:36:22 | lobo

Aby uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix można zastosować podane poniżej komendy. Z konta użytkownika root wpisujemy w linii komend odpowiednio:

Aby uruchomić Apache 2:

/etc/init.d/apache2 start

Aby zatrzymać Apache 2:

/etc/init.d/apache2 stop

Aby restartować Apache 2:

/etc/init.d/apache2 restart

Aby uruchomić Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd start

Aby zatrzymać Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd stop

Aby restartować Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd restart