okno uruchom linia komend pst regedit Access Point yum FTP java MySQL 5.5 phpMyAdmin Outlook Apache Windows 7 komendy Linux NK2 SELinux rejestr kompaktowanie terminal OS X Server Windows XP Mikrotik kopia zapasowa mysqldump usługi gpedit CTFMON linia poleceń hasło root autoresponder Thunderbird MySQL Cyrus Office Miktotik VPN autouzuepłnienie błędy php bash php ini PPPoE wiersz poleceń phpBB

Jak uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix? (start, stop, restart apache)2013-05-12 13:36:22 | lobo

Aby uruchomić, zatrzymać lub restartować usługę Apache w systemach Linux, Unix można zastosować podane poniżej komendy. Z konta użytkownika root wpisujemy w linii komend odpowiednio:

Aby uruchomić Apache 2:

/etc/init.d/apache2 start

Aby zatrzymać Apache 2:

/etc/init.d/apache2 stop

Aby restartować Apache 2:

/etc/init.d/apache2 restart

Aby uruchomić Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd start

Aby zatrzymać Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd stop

Aby restartować Apache 2 w systemach z rodziny Red Hat, CentOS, Fedora

service httpd restart