Miktotik Thunderbird linia poleceń Mikrotik usługi Access Point Windows 7 Outlook php ini java komendy Linux gpedit pst MySQL yum CTFMON mysqldump Office autouzuepłnienie PPPoE regedit hasło root NK2 kopia zapasowa FTP okno uruchom OS X Server SELinux wiersz poleceń phpMyAdmin linia komend Apache bash autoresponder terminal Cyrus kompaktowanie rejestr MySQL 5.5 VPN błędy php phpBB Windows XP

Jak wyczyścić historię bash?2011-03-27 20:22:19 | lobo

Historia komend zapisywana jest w pliku .bash_history. Aby wyczyścić historię wpisywanych komend możemy skasować ten plik. Jednakże w ten sposób nie wyczyścimy historii z bieżącej sesji. Historia sesji składowana jest w pamięci RAM i zapisywana do pliku .bash_history dopiero po zakończeniu sesji.

Prawidłowym sposobem na całkowite usunięcie historii bash jest użycie komendy:

 history -c

Spowoduje to zarówno usunięcie zawartości pliku .bash_history jak i bieżącej sesji.