kopia zapasowa linia poleceń pst PPPoE terminal komendy Linux MySQL wiersz poleceń Thunderbird Cyrus błędy php usługi Office phpBB rejestr CTFMON SELinux bash Windows 7 kompaktowanie php ini autoresponder Apache Mikrotik Miktotik OS X Server linia komend mysqldump MySQL 5.5 phpMyAdmin regedit hasło root NK2 gpedit java yum FTP Access Point Windows XP okno uruchom VPN Outlook autouzuepłnienie

Jak wyczyścić historię bash?2011-03-27 20:22:19 | lobo

Historia komend zapisywana jest w pliku .bash_history. Aby wyczyścić historię wpisywanych komend możemy skasować ten plik. Jednakże w ten sposób nie wyczyścimy historii z bieżącej sesji. Historia sesji składowana jest w pamięci RAM i zapisywana do pliku .bash_history dopiero po zakończeniu sesji.

Prawidłowym sposobem na całkowite usunięcie historii bash jest użycie komendy:

 history -c

Spowoduje to zarówno usunięcie zawartości pliku .bash_history jak i bieżącej sesji.