pst Cyrus SELinux Windows XP bash Access Point błędy php mysqldump kopia zapasowa Outlook linia komend regedit VPN gpedit wiersz poleceń hasło root autouzuepłnienie kompaktowanie NK2 rejestr java FTP okno uruchom CTFMON autoresponder Apache linia poleceń PPPoE MySQL 5.5 Thunderbird usługi php ini OS X Server komendy Linux yum Windows 7 Office phpMyAdmin phpBB Miktotik Mikrotik terminal MySQL

Jak wyczyścić historię bash?2011-03-27 20:22:19 | lobo

Historia komend zapisywana jest w pliku .bash_history. Aby wyczyścić historię wpisywanych komend możemy skasować ten plik. Jednakże w ten sposób nie wyczyścimy historii z bieżącej sesji. Historia sesji składowana jest w pamięci RAM i zapisywana do pliku .bash_history dopiero po zakończeniu sesji.

Prawidłowym sposobem na całkowite usunięcie historii bash jest użycie komendy:

 history -c

Spowoduje to zarówno usunięcie zawartości pliku .bash_history jak i bieżącej sesji.