komendy Linux autouzuepłnienie regedit Outlook Office autoresponder php ini Miktotik java phpMyAdmin VPN FTP MySQL okno uruchom yum rejestr CTFMON bash pst wiersz poleceń Mikrotik Cyrus SELinux linia poleceń kopia zapasowa Apache PPPoE błędy php kompaktowanie Windows XP mysqldump Access Point MySQL 5.5 Windows 7 linia komend terminal phpBB Thunderbird NK2 gpedit hasło root usługi OS X Server

Jak wyczyścić historię bash?2011-03-27 20:22:19 | lobo

Historia komend zapisywana jest w pliku .bash_history. Aby wyczyścić historię wpisywanych komend możemy skasować ten plik. Jednakże w ten sposób nie wyczyścimy historii z bieżącej sesji. Historia sesji składowana jest w pamięci RAM i zapisywana do pliku .bash_history dopiero po zakończeniu sesji.

Prawidłowym sposobem na całkowite usunięcie historii bash jest użycie komendy:

 history -c

Spowoduje to zarówno usunięcie zawartości pliku .bash_history jak i bieżącej sesji.