Office pst regedit FTP autouzuepłnienie MySQL mysqldump Windows XP CTFMON hasło root bash Miktotik okno uruchom phpBB NK2 komendy Linux usługi błędy php kopia zapasowa java autoresponder gpedit VPN Apache wiersz poleceń SELinux yum PPPoE Thunderbird OS X Server terminal php ini MySQL 5.5 Cyrus linia poleceń kompaktowanie phpMyAdmin rejestr linia komend Mikrotik Outlook Windows 7 Access Point

Jak wyczyścić historię bash?2011-03-27 20:22:19 | lobo

Historia komend zapisywana jest w pliku .bash_history. Aby wyczyścić historię wpisywanych komend możemy skasować ten plik. Jednakże w ten sposób nie wyczyścimy historii z bieżącej sesji. Historia sesji składowana jest w pamięci RAM i zapisywana do pliku .bash_history dopiero po zakończeniu sesji.

Prawidłowym sposobem na całkowite usunięcie historii bash jest użycie komendy:

 history -c

Spowoduje to zarówno usunięcie zawartości pliku .bash_history jak i bieżącej sesji.