Zaawansowane komendy Linux – system, sprzęt, użytkownicy.2011-04-12 21:04:25 | lobo

Lista komend dostępnych w systemach z rodziny linux jest bardzo obszerna. Ciężko zapamiętać je wszystkie, więc w tym artykule (oraz jego pozostałych częściach) postaram się zrobić spis tych bardziej zaawansowanych. Większość przedstawionych komend powinna działać nie tylko w obrębie Linuxa ale także w BSD oraz UNIX. Działanie podanych komend zostało sprawdzone w systemie Debian oraz CentOS.

1. System


 uptime

 uname -a

 cat /etc/debian_version

 hostname

 hostname -i

 last reboot

 tail -n 100 /var/log/messages

Wyświetla czas pracy systemu oraz jego obciążenie

Podaje wersję kernela

Podaje wersję Debiana

Wyświetla nazwę hosta

Wyświetla adres IP hosta

Wyświetla spis ostatnich restartów systemu

Wyświetla 100 ostatnich wiadomości z syslog
 

2. Sprzęt


 dmesg                     
 

Wyświetla komunikaty startowe ładowania systemu. Jest to bardzo przydatne narzędzie diagnostyczne. Poniżej kilka przykładów użycia.
 


 dmesg | grep -i dma

 dmesg | grep -i memory

 dmesg | grep -i usb

 dmesg > boot_info
 

Dzięki tej komendzie sprawdzimy czy dysk pracuje w trybie DMA

Wyświetla ilość ramu dostępną dla systemu

Wyświetla informacje o wszystkich urządzeniach USB

Aby ułatwić analizę informacji warto wynik zapisać do pliku
  free -m

 cat /proc/meminfo

 grep MemTotal /proc/meminfo

 cat /proc/cpuinfo

 dmidecode

 cat /proc/devices

 lspci -tv

 lsusb -tv
 

Wyświetla ilość wolnej i zajętej pamięci

Wyświetla informacje dotyczące pamięci

Podaje ilość pamięci fizycznej

Wyświetla informacje o procesorze

Podaje informacje o sprzęcie zapisane w biosie

Wyświetla listę skonfigurowanych urządzeń

Wyświetla listę urządzeń PCI

Wyświetla listę urządzeń USB
 

3. Użytkownicy

 id   Wyświetla id, login oraz grupę aktualnie zalogowanego użytkownika 
 last Wyświetla listę ostatnich logowań do systemu
 who Wyświetla listę obecnie zalogowanych użytkowników
 adduser jan Uruchamia kreator tworzenia nowego użytkownika o loginie: jan
 groups jan Wyświetla nazwy grup do których należy użytkownik jan
 userdel jan Kasuje użytkownika: jan
 userdel -r jan Kasuje użytkownika jan, oraz jego katalog domowy
 groupadd grupa1 Tworzy nową grupę: grupa1
 dellgroup grupa1 Kasuje grupę grupa1
 chfn jan Umożliwia edycję danych użytkownika jan
 chsh jan Zmiana powłoki użytkownika jan
 passwd jan Zmiana hasła użytkownika jan

 usermod -a -G grupa1 jan   Dodaje użytkownika jan do grupy: grupa1

 useradd -c "Jan Kowalski" -g grupa1 -m jan Tworzy użytkownika jan, zapisuje jego imię i nazwisko, dodaje do grupy grupa1, oraz tworzy jego katalog domowy

 echo "Logowanie wylaczone" > /etc/nologin Tymczasowo wyłącza możliwość logowania innych użytkowników niż root i wyświetla komunikat (komunikat może być niewidoczny podczas próby logowania za pomocą ssh)