kompaktowanie NK2 kopia zapasowa Access Point autoresponder FTP pst java yum php ini usługi VPN Apache autouzuepłnienie komendy Linux wiersz poleceń mysqldump Mikrotik MySQL Cyrus linia poleceń SELinux Windows XP błędy php okno uruchom Miktotik bash Outlook gpedit terminal rejestr PPPoE CTFMON Thunderbird Windows 7 Office regedit MySQL 5.5 linia komend phpMyAdmin hasło root phpBB OS X Server

Jak przenieść kontakty Thunderbird2015-01-21 14:46:25 | lobo

Kontakty w Mozilla Thunderbird możemy eksportować oraz importować za pomocą wbudowanych w program funkcji.  

  Adresy -> Narzędzia -> Eksportuj

  Adresy -> Narzędzia -> Importuj

W sytuacji kiedy komputer ulegnie awarii i nie możemy uruchomić programu, możemy skopiować ze starego profilu plik abook.mab zawierający książkę adresową (znajdują się w nim również kontakty z  auto uzupełnienia).

Plik ten możemy znaleźć w następującej ścieżce:

  C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<nazwa_profilu>\ abook.mab

Plik abook.mab  wystarczy skopiować, ze starego profilu a następnie zamienić z plikiem w nowym profilu (zalecamy wcześniejsze skopiowanie lub przeniesienie w inne miejsce pliku abook.mab z nowego profilu).