java hasło root kopia zapasowa Outlook FTP phpMyAdmin linia poleceń NK2 MySQL bash błędy php PPPoE VPN terminal mysqldump Windows XP rejestr komendy Linux wiersz poleceń linia komend Access Point autoresponder OS X Server php ini gpedit Miktotik Windows 7 Thunderbird CTFMON Mikrotik pst autouzuepłnienie phpBB Cyrus kompaktowanie Apache Office okno uruchom usługi regedit SELinux MySQL 5.5 yum

Jak przenieść kontakty Thunderbird2015-01-21 14:46:25 | lobo

Kontakty w Mozilla Thunderbird możemy eksportować oraz importować za pomocą wbudowanych w program funkcji.  

  Adresy -> Narzędzia -> Eksportuj

  Adresy -> Narzędzia -> Importuj

W sytuacji kiedy komputer ulegnie awarii i nie możemy uruchomić programu, możemy skopiować ze starego profilu plik abook.mab zawierający książkę adresową (znajdują się w nim również kontakty z  auto uzupełnienia).

Plik ten możemy znaleźć w następującej ścieżce:

  C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<nazwa_profilu>\ abook.mab

Plik abook.mab  wystarczy skopiować, ze starego profilu a następnie zamienić z plikiem w nowym profilu (zalecamy wcześniejsze skopiowanie lub przeniesienie w inne miejsce pliku abook.mab z nowego profilu).