Windows XP phpBB autouzuepłnienie Windows 7 NK2 FTP SELinux kopia zapasowa OS X Server hasło root bash Mikrotik Cyrus mysqldump PPPoE autoresponder linia poleceń błędy php terminal regedit pst Miktotik MySQL Access Point Office phpMyAdmin gpedit linia komend Apache kompaktowanie rejestr java VPN komendy Linux yum MySQL 5.5 Outlook Thunderbird CTFMON usługi wiersz poleceń php ini okno uruchom

Jak przenieść kontakty Thunderbird2015-01-21 14:46:25 | lobo

Kontakty w Mozilla Thunderbird możemy eksportować oraz importować za pomocą wbudowanych w program funkcji.  

  Adresy -> Narzędzia -> Eksportuj

  Adresy -> Narzędzia -> Importuj

W sytuacji kiedy komputer ulegnie awarii i nie możemy uruchomić programu, możemy skopiować ze starego profilu plik abook.mab zawierający książkę adresową (znajdują się w nim również kontakty z  auto uzupełnienia).

Plik ten możemy znaleźć w następującej ścieżce:

  C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<nazwa_profilu>\ abook.mab

Plik abook.mab  wystarczy skopiować, ze starego profilu a następnie zamienić z plikiem w nowym profilu (zalecamy wcześniejsze skopiowanie lub przeniesienie w inne miejsce pliku abook.mab z nowego profilu).