Office komendy Linux Mikrotik Windows 7 Miktotik OS X Server bash java yum NK2 Apache błędy php rejestr terminal linia poleceń usługi PPPoE Windows XP CTFMON MySQL kopia zapasowa Outlook php ini Access Point SELinux mysqldump linia komend VPN gpedit autouzuepłnienie wiersz poleceń Cyrus Thunderbird phpMyAdmin pst kompaktowanie MySQL 5.5 hasło root FTP okno uruchom phpBB autoresponder regedit

Jak przenieść kontakty Thunderbird2015-01-21 14:46:25 | lobo

Kontakty w Mozilla Thunderbird możemy eksportować oraz importować za pomocą wbudowanych w program funkcji.  

  Adresy -> Narzędzia -> Eksportuj

  Adresy -> Narzędzia -> Importuj

W sytuacji kiedy komputer ulegnie awarii i nie możemy uruchomić programu, możemy skopiować ze starego profilu plik abook.mab zawierający książkę adresową (znajdują się w nim również kontakty z  auto uzupełnienia).

Plik ten możemy znaleźć w następującej ścieżce:

  C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<nazwa_profilu>\ abook.mab

Plik abook.mab  wystarczy skopiować, ze starego profilu a następnie zamienić z plikiem w nowym profilu (zalecamy wcześniejsze skopiowanie lub przeniesienie w inne miejsce pliku abook.mab z nowego profilu).