Miktotik wiersz poleceń VPN hasło root komendy Linux mysqldump okno uruchom Outlook Office autoresponder phpBB phpMyAdmin Thunderbird java FTP Cyrus błędy php Windows XP MySQL 5.5 CTFMON Mikrotik pst bash kompaktowanie yum regedit MySQL kopia zapasowa gpedit SELinux Windows 7 PPPoE rejestr Access Point linia poleceń OS X Server terminal php ini Apache NK2 autouzuepłnienie usługi linia komend

Jak przenieść kontakty Thunderbird2015-01-21 14:46:25 | lobo

Kontakty w Mozilla Thunderbird możemy eksportować oraz importować za pomocą wbudowanych w program funkcji.  

  Adresy -> Narzędzia -> Eksportuj

  Adresy -> Narzędzia -> Importuj

W sytuacji kiedy komputer ulegnie awarii i nie możemy uruchomić programu, możemy skopiować ze starego profilu plik abook.mab zawierający książkę adresową (znajdują się w nim również kontakty z  auto uzupełnienia).

Plik ten możemy znaleźć w następującej ścieżce:

  C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<nazwa_profilu>\ abook.mab

Plik abook.mab  wystarczy skopiować, ze starego profilu a następnie zamienić z plikiem w nowym profilu (zalecamy wcześniejsze skopiowanie lub przeniesienie w inne miejsce pliku abook.mab z nowego profilu).