Mikrotik kompaktowanie bash linia poleceń autoresponder autouzuepłnienie kopia zapasowa Miktotik Cyrus php ini Windows XP pst błędy php yum phpMyAdmin gpedit linia komend wiersz poleceń komendy Linux VPN phpBB Windows 7 PPPoE SELinux mysqldump OS X Server regedit java Outlook Office usługi terminal FTP Thunderbird MySQL 5.5 MySQL NK2 okno uruchom hasło root CTFMON Access Point Apache rejestr

Jak przenieść kontakty Thunderbird2015-01-21 14:46:25 | lobo

Kontakty w Mozilla Thunderbird możemy eksportować oraz importować za pomocą wbudowanych w program funkcji.  

  Adresy -> Narzędzia -> Eksportuj

  Adresy -> Narzędzia -> Importuj

W sytuacji kiedy komputer ulegnie awarii i nie możemy uruchomić programu, możemy skopiować ze starego profilu plik abook.mab zawierający książkę adresową (znajdują się w nim również kontakty z  auto uzupełnienia).

Plik ten możemy znaleźć w następującej ścieżce:

  C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<nazwa_profilu>\ abook.mab

Plik abook.mab  wystarczy skopiować, ze starego profilu a następnie zamienić z plikiem w nowym profilu (zalecamy wcześniejsze skopiowanie lub przeniesienie w inne miejsce pliku abook.mab z nowego profilu).