błędy php SELinux MySQL 5.5 pst Windows 7 bash Miktotik Mikrotik linia poleceń Office komendy Linux autoresponder php ini MySQL CTFMON usługi rejestr OS X Server okno uruchom regedit autouzuepłnienie gpedit wiersz poleceń PPPoE Windows XP linia komend kopia zapasowa NK2 FTP phpBB phpMyAdmin java Outlook terminal Thunderbird kompaktowanie yum hasło root mysqldump Apache Access Point VPN Cyrus

Jak przenieść kontakty Thunderbird2015-01-21 14:46:25 | lobo

Kontakty w Mozilla Thunderbird możemy eksportować oraz importować za pomocą wbudowanych w program funkcji.  

  Adresy -> Narzędzia -> Eksportuj

  Adresy -> Narzędzia -> Importuj

W sytuacji kiedy komputer ulegnie awarii i nie możemy uruchomić programu, możemy skopiować ze starego profilu plik abook.mab zawierający książkę adresową (znajdują się w nim również kontakty z  auto uzupełnienia).

Plik ten możemy znaleźć w następującej ścieżce:

  C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<nazwa_profilu>\ abook.mab

Plik abook.mab  wystarczy skopiować, ze starego profilu a następnie zamienić z plikiem w nowym profilu (zalecamy wcześniejsze skopiowanie lub przeniesienie w inne miejsce pliku abook.mab z nowego profilu).