Mikrotik NK2 linia komend Windows 7 Outlook kompaktowanie OS X Server autouzuepłnienie VPN Windows XP Office komendy Linux mysqldump FTP wiersz poleceń phpMyAdmin pst SELinux hasło root okno uruchom błędy php MySQL 5.5 Thunderbird MySQL php ini linia poleceń usługi terminal java rejestr PPPoE autoresponder CTFMON kopia zapasowa Apache Miktotik regedit yum bash Cyrus Access Point phpBB gpedit

Jak przenieść kontakty Thunderbird2015-01-21 14:46:25 | lobo

Kontakty w Mozilla Thunderbird możemy eksportować oraz importować za pomocą wbudowanych w program funkcji.  

  Adresy -> Narzędzia -> Eksportuj

  Adresy -> Narzędzia -> Importuj

W sytuacji kiedy komputer ulegnie awarii i nie możemy uruchomić programu, możemy skopiować ze starego profilu plik abook.mab zawierający książkę adresową (znajdują się w nim również kontakty z  auto uzupełnienia).

Plik ten możemy znaleźć w następującej ścieżce:

  C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<nazwa_profilu>\ abook.mab

Plik abook.mab  wystarczy skopiować, ze starego profilu a następnie zamienić z plikiem w nowym profilu (zalecamy wcześniejsze skopiowanie lub przeniesienie w inne miejsce pliku abook.mab z nowego profilu).