Windows 7 komendy Linux autouzuepłnienie SELinux Access Point autoresponder PPPoE Office regedit CTFMON pst rejestr phpMyAdmin VPN hasło root gpedit kopia zapasowa MySQL linia poleceń okno uruchom usługi Windows XP kompaktowanie yum Apache NK2 linia komend mysqldump wiersz poleceń Mikrotik Cyrus bash FTP Thunderbird php ini Miktotik OS X Server MySQL 5.5 terminal błędy php Outlook phpBB java

OS X


Jak naprawić skrzynkę pocztową w Mac OS X Server?


data dodania 2011-10-19 19:55 | lobo

Sytuacje, w których uszkodzeniu może ulec skrzynka pocztowa serwera Cyrus wchodzącego w skład Max OS X Server zdarzają się bardzo rzadko. Jednak kiedy już do tego dojdzie, czy istnieje łatwy sposób na rekonstrukcje skrzynki?

Czytaj dalej