Mikrotik błędy php rejestr wiersz poleceń yum PPPoE Cyrus Miktotik Windows 7 phpBB Thunderbird Office pst MySQL 5.5 autoresponder Apache FTP mysqldump bash linia komend php ini phpMyAdmin NK2 usługi kompaktowanie autouzuepłnienie gpedit Outlook java komendy Linux SELinux VPN kopia zapasowa Access Point regedit hasło root MySQL CTFMON linia poleceń OS X Server Windows XP okno uruchom terminal

Programowanie


Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?


data dodania 2011-03-27 23:01 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Czytaj dalej