kopia zapasowa java NK2 terminal php ini Outlook Office autouzuepłnienie bash linia poleceń usługi PPPoE błędy php CTFMON Windows 7 Thunderbird pst Cyrus MySQL 5.5 gpedit SELinux Access Point phpBB hasło root rejestr OS X Server kompaktowanie wiersz poleceń VPN mysqldump linia komend okno uruchom FTP MySQL komendy Linux yum Apache phpMyAdmin Windows XP regedit autoresponder Miktotik Mikrotik

Programowanie


Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?


data dodania 2011-03-27 23:01 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Czytaj dalej