Office yum rejestr terminal Mikrotik MySQL 5.5 PPPoE bash błędy php SELinux NK2 Windows 7 CTFMON pst hasło root php ini kopia zapasowa autoresponder Miktotik phpBB FTP Cyrus mysqldump Windows XP wiersz poleceń autouzuepłnienie OS X Server java Thunderbird Access Point regedit linia komend VPN Apache komendy Linux Outlook gpedit kompaktowanie MySQL phpMyAdmin linia poleceń okno uruchom usługi

Programowanie


Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?


data dodania 2011-03-27 23:01 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Czytaj dalej