Office phpBB java FTP regedit hasło root Windows XP Mikrotik PPPoE terminal Thunderbird php ini okno uruchom wiersz poleceń NK2 autoresponder błędy php rejestr Miktotik phpMyAdmin autouzuepłnienie CTFMON OS X Server Cyrus MySQL komendy Linux Apache Outlook usługi Windows 7 Access Point mysqldump MySQL 5.5 pst yum gpedit kopia zapasowa linia poleceń SELinux bash linia komend VPN kompaktowanie

Programowanie


Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?


data dodania 2011-03-27 23:01 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Czytaj dalej