bash terminal phpBB SELinux hasło root MySQL mysqldump Apache VPN usługi błędy php wiersz poleceń Access Point java yum rejestr phpMyAdmin FTP autouzuepłnienie Windows 7 pst kopia zapasowa regedit okno uruchom Mikrotik gpedit Windows XP PPPoE linia poleceń OS X Server Cyrus komendy Linux linia komend CTFMON php ini Thunderbird MySQL 5.5 kompaktowanie Office NK2 Outlook Miktotik autoresponder

Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?2011-03-27 23:01:38 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Inne sposoby na wyłączenie wyświetlania błędów w PHP:

- Ustawienie w pliku php.ini zmiennej display_errors na off

 display_errors = Off

- W skrypcie wstawiamy kod:

 <?php

  error_reporting(0);

 ?>