VPN MySQL Thunderbird błędy php OS X Server CTFMON NK2 Apache java MySQL 5.5 Mikrotik yum wiersz poleceń Windows 7 hasło root komendy Linux SELinux Cyrus kopia zapasowa linia poleceń usługi regedit mysqldump Miktotik Windows XP FTP autouzuepłnienie rejestr terminal bash Office linia komend Access Point pst phpBB PPPoE php ini kompaktowanie phpMyAdmin Outlook autoresponder okno uruchom gpedit

Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?2011-03-27 23:01:38 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Inne sposoby na wyłączenie wyświetlania błędów w PHP:

- Ustawienie w pliku php.ini zmiennej display_errors na off

 display_errors = Off

- W skrypcie wstawiamy kod:

 <?php

  error_reporting(0);

 ?>