Windows 7 autoresponder kopia zapasowa regedit hasło root Outlook Cyrus NK2 rejestr SELinux kompaktowanie Miktotik autouzuepłnienie java yum phpMyAdmin błędy php pst Thunderbird wiersz poleceń OS X Server gpedit komendy Linux usługi phpBB okno uruchom CTFMON linia komend Windows XP PPPoE bash mysqldump MySQL MySQL 5.5 Mikrotik FTP php ini Office VPN Apache terminal Access Point linia poleceń

Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?2011-03-27 23:01:38 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Inne sposoby na wyłączenie wyświetlania błędów w PHP:

- Ustawienie w pliku php.ini zmiennej display_errors na off

 display_errors = Off

- W skrypcie wstawiamy kod:

 <?php

  error_reporting(0);

 ?>