SELinux java pst Windows XP błędy php linia komend Outlook linia poleceń usługi Thunderbird hasło root Mikrotik rejestr phpMyAdmin CTFMON MySQL 5.5 Miktotik php ini wiersz poleceń Cyrus Access Point kompaktowanie gpedit OS X Server autoresponder kopia zapasowa yum MySQL NK2 FTP terminal komendy Linux phpBB bash autouzuepłnienie Office okno uruchom PPPoE VPN Windows 7 regedit mysqldump Apache

Co oznacza znak małpy przed nazwą funkcji w PHP?2011-03-27 23:01:38 | snycerz

Jeżeli przed nazwą wywoływanej funkcji znajduje się znak małpy to w przypadku kiedy funkcja zwróci błąd - nie zostanie on pokazany.

Inne sposoby na wyłączenie wyświetlania błędów w PHP:

- Ustawienie w pliku php.ini zmiennej display_errors na off

 display_errors = Off

- W skrypcie wstawiamy kod:

 <?php

  error_reporting(0);

 ?>