NK2 SELinux kopia zapasowa linia poleceń autouzuepłnienie Miktotik wiersz poleceń php ini hasło root gpedit Office Windows 7 linia komend VPN PPPoE błędy php Windows XP phpBB MySQL phpMyAdmin Mikrotik bash MySQL 5.5 rejestr CTFMON mysqldump autoresponder Outlook usługi FTP regedit Thunderbird Apache Cyrus java OS X Server pst yum komendy Linux terminal Access Point kompaktowanie okno uruchom

Mikrotik - blokowanie ruchu miedzy intreface'ami2013-03-09 10:40:23 | Yapa

Dziś przedstawie krótki tutorial na temat blokowania ruchu między interfejsami...

1. Wybieramy Ip -> Firewall

2. Wybieramy plusik czerwony w zakładce Filter Rules

3. Otwiera się okienko w którym ustawiamy trzy rzeczy w zakładce Geleral:

Chain : Forward

In. Interface: !ether1

Out.Interface: !ether1

4. Przechodzimy do zakładki Action i ustawiamy:

Action: drop

5. W wyniku naszych działań otrzymujemy wynik dodanej reguły, jak poniżej: