Mikrotik jako Access Point2012-08-06 14:33:59 | Yapa

1. Na samym początku konfigurujemy bridge'a, dodając do jego portów wszystkie interfejsy.

Wybieramy: Bridge->Ports-> naciskamy na przycisk z czerwonym znakiem plus i dodajemy interfejsy

 
 
2. Następnym krokiem jest dodanie adresu IP do tego Bridge'a
 
Wybieramy: IP->Addresses i wpisujemy np. 192.168.0.248/24 oraz wybieramy Interface: Bridge.

 
 
3. Konfiguracja bramki domyślnej. Dodajemy adres bramy sieciowej:
 
Wybieramy: IP->Routes, na przycisk z czerwonym znakiem plus i wpisujemy  w polu Gateway np. 192.168.0.251 

 
 
4. Konfiguracja karty bezprzewodowej.

Wybieramy z menu opcje Interfaces i aktywujemy kartę bezprzewodową, wybierając interfejs i naciskając przycisk 
Klikamy następnie dwukrotnie na bezprzewodowy interfejs „wlan1” i otwiera nam się okienko, przechodzimy do zakładki Wireless i tam konfigurujemy:
 
Mode: ap bridge
 
Band(pasmo): np. 2,4 GHzB/G 
 
Frequency(częstoliwość): np.2432 
do wyboru kanału może nam posłużyć opcja znajdująca się pod przyciskiem Freq. Usage...( po prawej stronie przycisk)  Dzięki niej możemy wybrać kanał najmniej zaszumiony 
 
SSID: np. mój Ap 
 
Security Profile: wybieramy np. zabezpieczenie (aby opcja się pojawiła należy skonfigurować zabezpieczenie sieci zgodnie z punktem szóstym tego tutorialu. Proponuję tą opcję pominąć i wrócić po przejściu punku szóstego)
 
Następnie włączamy opcje Advanced Mode( po prawej stronie przycisk)
i wybieramy:
 
Country: Poland

 
 
5. Następnie ustawiamy w zakładce Nstreme opcje jak poniżej:
 
Wyłączamy polling,
Framer Policy : best Fit,
Frmaer Limit: 4000

 
 
6. Zabezpieczenie sieci.

Wybieramy  z menu : Wireless ->zakładka Security Profiles, naciskamy na przycisk z czerwonym znakiem plus i ustawiamy:
 
Name: np. zabezpieczenie (dowolna nazwa)
 
Mode: dynamic keys
 
Authentication Type: WPA2 PSK
 
Unicast Ciphers: tkip
 
Grups Ciphers: tkip
 
WPA2 Pre-Shared key: Tu wpisujemy hasło do naszej sieci. 

 
 
Dodatkowo należy zabezpieczyć sieć poprzez filtrowanie po adresie MAC:
 
Klikamy zakładkę Access List i dodajmy nowe urządzenie łączące się z siecią.  W polu MAC Address wpisujemy MAC karty bezprzewodowej w komputerze możemy dodać Comment, żeby łatwiej rozpoznawać jakie komputery łączą się z naszą siecią.