Windows 7 terminal kompaktowanie OS X Server phpMyAdmin MySQL 5.5 VPN usługi yum SELinux okno uruchom rejestr komendy Linux FTP php ini bash MySQL Outlook phpBB błędy php regedit autouzuepłnienie linia komend CTFMON hasło root NK2 Thunderbird wiersz poleceń Access Point kopia zapasowa java Miktotik PPPoE pst gpedit autoresponder Windows XP Office Apache Cyrus mysqldump linia poleceń Mikrotik

Mikrotik jako Access Point2012-08-06 14:33:59 | Yapa

1. Na samym początku konfigurujemy bridge'a, dodając do jego portów wszystkie interfejsy.

Wybieramy: Bridge->Ports-> naciskamy na przycisk z czerwonym znakiem plus i dodajemy interfejsy

 
 
2. Następnym krokiem jest dodanie adresu IP do tego Bridge'a
 
Wybieramy: IP->Addresses i wpisujemy np. 192.168.0.248/24 oraz wybieramy Interface: Bridge.

 
 
3. Konfiguracja bramki domyślnej. Dodajemy adres bramy sieciowej:
 
Wybieramy: IP->Routes, na przycisk z czerwonym znakiem plus i wpisujemy  w polu Gateway np. 192.168.0.251 

 
 
4. Konfiguracja karty bezprzewodowej.

Wybieramy z menu opcje Interfaces i aktywujemy kartę bezprzewodową, wybierając interfejs i naciskając przycisk 
Klikamy następnie dwukrotnie na bezprzewodowy interfejs „wlan1” i otwiera nam się okienko, przechodzimy do zakładki Wireless i tam konfigurujemy:
 
Mode: ap bridge
 
Band(pasmo): np. 2,4 GHzB/G 
 
Frequency(częstoliwość): np.2432 
do wyboru kanału może nam posłużyć opcja znajdująca się pod przyciskiem Freq. Usage...( po prawej stronie przycisk)  Dzięki niej możemy wybrać kanał najmniej zaszumiony 
 
SSID: np. mój Ap 
 
Security Profile: wybieramy np. zabezpieczenie (aby opcja się pojawiła należy skonfigurować zabezpieczenie sieci zgodnie z punktem szóstym tego tutorialu. Proponuję tą opcję pominąć i wrócić po przejściu punku szóstego)
 
Następnie włączamy opcje Advanced Mode( po prawej stronie przycisk)
i wybieramy:
 
Country: Poland

 
 
5. Następnie ustawiamy w zakładce Nstreme opcje jak poniżej:
 
Wyłączamy polling,
Framer Policy : best Fit,
Frmaer Limit: 4000

 
 
6. Zabezpieczenie sieci.

Wybieramy  z menu : Wireless ->zakładka Security Profiles, naciskamy na przycisk z czerwonym znakiem plus i ustawiamy:
 
Name: np. zabezpieczenie (dowolna nazwa)
 
Mode: dynamic keys
 
Authentication Type: WPA2 PSK
 
Unicast Ciphers: tkip
 
Grups Ciphers: tkip
 
WPA2 Pre-Shared key: Tu wpisujemy hasło do naszej sieci. 

 
 
Dodatkowo należy zabezpieczyć sieć poprzez filtrowanie po adresie MAC:
 
Klikamy zakładkę Access List i dodajmy nowe urządzenie łączące się z siecią.  W polu MAC Address wpisujemy MAC karty bezprzewodowej w komputerze możemy dodać Comment, żeby łatwiej rozpoznawać jakie komputery łączą się z naszą siecią.