PPPoE autoresponder linia poleceń terminal php ini Thunderbird usługi FTP phpBB OS X Server NK2 okno uruchom Windows 7 SELinux MySQL 5.5 Cyrus yum linia komend gpedit java pst Apache CTFMON Windows XP komendy Linux VPN Office Miktotik Outlook hasło root bash phpMyAdmin autouzuepłnienie MySQL Mikrotik Access Point kompaktowanie kopia zapasowa regedit błędy php rejestr wiersz poleceń mysqldump

Jak włączyć autologowanie w Windows XP?2011-03-29 00:57:37 | lobo

W Windows XP użytkownik tworzony podczas instalacji systemu logowany jest automatycznie. Po utworzeniu hasła autologowanie przestaje działać i przy każdym logowaniu musimy wpisywać hasło. Może zdarzyć się sytuacja gdzie zostaniemy zmuszeni do utworzenia hasła dla naszego konta. Przykładem takiej sytuacji może być zdalny pulpit - nie można zalogować się na konto, które nie posiada hasła. Co zrobić jeśli chcemy aby autologowanie dalej działało? Możemy tego dokonać za pomocą zmian w rejestrze systemu.

Wywołujemy okno "uruchom" np za pomocą skrótu windows+r, a następnie wpisujemy:

 regedit

Po uruchomieniu edytora rejestru przechodzimy do następującego klucza:

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Następnie musimy utworzyć następujące wartości typu String (Ciąg):

  • DefaultPassword - w pole wartość należy wpisać hasło,
  • AutoAdminLogon - w pole wartość należy wpisać cyfrę 1 aby włączyć autologowanie lub cyfrę 0 aby je wyłączyć.

Wartość DefaultUserName powinna być już utworzona, możemy w niej zmienić domyślnie logowanego użytkownika.