Outlook Apache VPN Office Thunderbird PPPoE kopia zapasowa regedit MySQL 5.5 CTFMON OS X Server wiersz poleceń Miktotik phpBB Windows XP linia komend pst linia poleceń terminal NK2 okno uruchom rejestr gpedit bash FTP Mikrotik Cyrus kompaktowanie komendy Linux php ini Windows 7 phpMyAdmin java SELinux MySQL Access Point usługi yum autoresponder autouzuepłnienie mysqldump hasło root błędy php

Jak włączyć okno uruchom?2011-03-27 20:49:28 | lobo

W zależności od wersji systemu i ustawień menu Start, opcja uruchom może być w nim widoczna lub nie. Zamiast ustawienia te zmieniać można, wywołać okno uruchom za pomocą prostego skrótu klawiaturowego: przycisk windows oraz r

 windows + r