bash yum phpMyAdmin hasło root Access Point PPPoE phpBB regedit wiersz poleceń pst Cyrus Windows 7 autouzuepłnienie Apache VPN kopia zapasowa Thunderbird linia poleceń okno uruchom NK2 java Mikrotik php ini usługi MySQL 5.5 komendy Linux Windows XP terminal autoresponder gpedit FTP mysqldump linia komend CTFMON MySQL OS X Server rejestr Office błędy php Outlook kompaktowanie SELinux Miktotik

Jak włączyć okno uruchom?2011-03-27 20:49:28 | lobo

W zależności od wersji systemu i ustawień menu Start, opcja uruchom może być w nim widoczna lub nie. Zamiast ustawienia te zmieniać można, wywołać okno uruchom za pomocą prostego skrótu klawiaturowego: przycisk windows oraz r

 windows + r