Mikrotik FTP Outlook pst mysqldump Miktotik phpBB komendy Linux gpedit kompaktowanie Access Point PPPoE autoresponder php ini wiersz poleceń Apache Office hasło root regedit VPN okno uruchom CTFMON autouzuepłnienie Windows XP Cyrus SELinux OS X Server linia komend bash Thunderbird błędy php yum java phpMyAdmin linia poleceń MySQL MySQL 5.5 kopia zapasowa terminal rejestr NK2 Windows 7 usługi

Jak zrobić kopię rejestru?2011-03-29 23:02:03 | lobo

Może się zdarzyć, że chcielibyśmy przeszukać rejestr za pomocą narzędzia bardziej rozbudowanego niż regedit, lub po prostu chcemy wykonać kopię rejestru lub jego części.

Oto prosty sposób na wykonanie takiej kopi. Wywołaj okno Uruchom (np za pomocą skrótu windows + r), a następnie wpisz w nim polecenie: regedit:

 

 

Po zatwierdzeniu komendy otworzy się okno systemowego edytora rejestru, w którym klikamy na: Plik > Eksportuj...

 

 

W kolejnym oknie możemy wybrać, którą część rejestru chcemy zapisać. Jeśli zostawimy domyślnie zaznaczony pierwszy węzeł drzewa reprezentującego nasz rejestr, zapisana zostanie całość.